دکتر جمشید ممتاز در سال ۱۳۲۱ زمانی‌که پدرش کنسول ایران در ازمیر بود، در این شهر متولد شد و پس از چند سال به علت آنکه پدرش کاردار سفارت ایران در قاهره شد به آن کشور رفته و زبان عربی را در آنجا آموخت. سوابق تحصیلی و علمی: - اخذ دیپلم علوم طبیعى از دبیرستان پرووان پاریس، ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) . - اخذ مدرک لیسانس حقوق سیاسى و عمومى از دانشکده حقوق و اقتصاد دانشگاه پاریس، ۱۳۴۴ (۱۹۶۵) . - اخذ مدرک لیسانس علوم سیاسى از مدرسه مطالعات سیاسى دانشگاه پاریس، ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) . - اخذ مدرک فوق لیسانس (دیپلم) حقوق عمومى از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ۲ ، ۱۹۶۸ . - اخذ مدرک دکتراى حقوق بین الملل و حقوق عمومى از دانشگاه پاریس ۲ ، ۱۹۷۱ . - عضو هیأت علمى دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ۱۰ ، ۷۴-۱۹۶۸ . - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ . -دانشیار دانشگاه تهران در سالهاى ۵۹ - ۱۳۵۴ و از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۵ . - استاد دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۵ تا کنون. - عضو هیأت علمى دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه درسالهاى ۸۰ - ۱۳۷۰ . - مدیر گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۳ . - عضو مؤسس و رئیس انجمن مطالعات حقوق بین الملل از سال ۱۳۸۱ تاکنون. - عضو انستیتو حقوق بشر سان رمو. - عضو انجمن حقوق بین الملل. - عضو انجمن فرانسوى حقوق بین الملل. - عضو شوراى آکادمى حقوق بین الملل لاهه. - مشاور حقوق ى کمیته بین الملل صلیب سرخ. - عضو هیأت تحریریه سالنامه حقوق بشر دوستانه بین المللى در هلند. - دریافت نشان درجه ۲ علمى دانش از رئیس جمهور ایران، ۱۳۸۳ . آثار و تالیفات: - تألیف ۶۰ مقاله به زبان هاى مختلف در زمینه حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق دریاها، حقوق محیط زیست، حقوق جنگ و تروریسم بین المللى در نشریات معتبر بین المللى. - تألیف کتاب حقوق دریاها، انجام طرح تحقیقاتى حقوق بین المللى جنگ ایران و عراق و موضع سازمان ملل، انجام طرح تحقیقى تعلیق مخاصمه ونظارت بر انجام طرح تقویت همکارى هاى بین المللى در زمینه حقوق بشر. از اساتید برجسته دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران است که در سال ۱۳۸۳ مدیر گروه حقوق بشر دانشکده مذکور شده، نشان درجه۲ علمى ایران را در همان سال از رئیس جمهور ایران دریافت کرده و از اردیبهشت ماه سال جارى به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد انتخاب شده است. جمشید ممتاز متولد ۱۳۲۱ ازمیر ترکیه است. پدرش که دانش آموخته مدرسه نظامى سن سیر فرانسه بوده به سیاست روى آورده بود و در زمان تولد جمشید به عنوان کنسول ایران در ازمیر مشغول خدمت بوده است. بعد از تغییر محل خدمت پدرش به مصر مى رود و سال اول تا سوم ابتدایى را در مدرسه فرانسوى قاهره به تحصیل مى پردازد. در این سالها است که زبان عربى را هم فرا مى گیرد، زبانى که بعدها آن را از یاد مى برد. البته از خاطرات آنجا هم چیزهایى به یاد دارد. فوتبال بازى کردن با بچه هاى قاهره اى و اینکه در ۹ سالگى زمانى که پدرش کاردار ایران در مصر بوده، دکتر مصدق را در سفارت ملاقات مى کند. دکتر مصدق نخست وزیر ایران در سالهاى ۳۲ - ۱۳۳۰ در ۱۴ مهرماه ۱۳۳۰ تصمیم شخصاً و به همراه دکتر حسین فاطمى (معاون سیاسى نخست وزیر) ، حسین نواب (وزیر مختار ایران در هلند ) ، و جمعى از کمیسیون مختلط نفت مثل دکتر متین دفترى درجلسه شوراى امنیت سازمان ملل حضور یابد و در ماجراى شکایت انگلیس از دولت ایران در قضیه ملى شدن صنعت نفت ایران به دفاع از موضع ایران بپردازد. دکتر مصدق بعد از ۴۲ روز مذاکره با ترومن رئیس جمهور آمریکا و مک گى معاون وزیر خارجه آن کشور و حضور در جلسه سازمان ملل، آمریکا را ترک و پس از توقفى کوتاه در آمستردام وارد مصر مى شود و در واقع به دعوت نحاس پاشا نخست وزیر محبوب مصر براى سفر به آن کشور پاسخ مثبت مى دهد. نخست وزیر وقت ایران در زمان اقامتش میهمان خانواده جمشید ممتاز بوده و شبها به هتلى در قاهره مى رفته است. جمشید ممتاز درباره آن ایام مى گوید: «مردم قاهره به شدت از دکتر مصدق استقبال کردند و دور ساختمان سفارت ایران جمع شده بودند. اتفاقاً وقتى که دکتر مصدق به سفارت آمد من را بوسید. دانشگاه الازهر هم به ایشان دکتراى افتخارى اعطا کرد».