به تلگرام ما بپیوندید : @adljooyan

www.adljooyan.com

جملاتی کوچک، مفاهیمی بزرگ:

💎 آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا
💎 آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید!

💎 اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید.
💎 اگر اضطراب دارید، درگیر آینده!
💎 و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می برید.
💎 پس در لحظه زندگی کنید...!

♦️ قدر لحظه ها را بدانید!
♦️ زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.

♦️ یک نکته را هرگز فراموش نکنید:  
♦️ لطف مکرّر، حق مسلّم می گردد!
♦️ پس به اندازه لطف کنید...

♦️ از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید: چرا؟
♦️ چون سعی می کند با دروغ های پی در پی، شما را قانع کند!

🔸غصّه هایتان را با قاف بنویسید تا هرگز باورشان نکنید!
🔸انگار فقط  قصّه است و بس...
 
🔸هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!
🔸پس مراقب گفتارتان باشید...

🔸جاده  زندگی نباید صاف و هموار باشد
🔸وگرنه خوابمان می برد!
🔸دست اندازها نعمت بزرگی هستند...

💠 و نکته آخر :
💠 هیچ وقت فراموش نکنید که:
💠 دنیا تکرار نمی شود...!